Bảo quản đường nước Daesang ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Bảo quản đường nước Daesang ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Bảo quản đường nước Daesang ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Bảo quản đường nước Daesang ở nơi thoáng mát, tránh ánh nắng chiếu trực tiếp.

Both comments and trackbacks are currently closed.